PvdA Landsmeer


Graag een tandje erbij

door Menno Wilmans op 5 juli 2017

Dit zijn de laatste algemene beschouwingen bij de perspectiefnota in deze raadsperiode. Landsmeer zit er financieel warmpjes bij. Met een giga algemene reserve van 5,4 miljoen hebben we genoeg ruimte om er een tandje bij te zetten. Met dit bedrag is het nergens voor nodig om deze algemene reserve nog groter te maken. Geld plukken

lees verder »

Vragen aan u

door Menno Wilmans op 4 juli 2017

In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor zal de PvdA een verkiezingsprogramma opstellen. Maar voordat we dat doen en ons standpunt bepalen, willen we eerst graag weten hoe u denkt over belangrijke thema’s in Landsmeer. Antwoorden voor ons Uiteraard kunt u de enquête ook online invullen. Maar we komen uw antwoorden ook graag bij

lees verder »

Vier windmolens maken Landsmeer energieneutraal

door Menno Wilmans op 11 juni 2017

Om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen moeten alle zeilen worden bijgezet. Iedereen moet meedoen. En als het aan de PvdA ligt gaat Landsmeer ook volop inzetten op duurzaamheid. Bijvoorbeeld met windenergie. Met ongeveer vier windmolens levert Landsmeer al meer energie dan het verbruikt.   Vier. Is dat al genoeg? Tegenwoordig zijn de windmolens zeer

lees verder »

Bestuurlijke toekomst stand van zaken

door Menno Wilmans op 7 mei 2017

We zijn al weer anderhalf jaar verder nadat de raad van Landsmeer het wilsbesluit heeft genomen over de bestuurlijke toekomst. Het wilsbesluit luidt: Een ambtelijke fusie met de gemeentes Wormerland, Oostzaan en Waterland. Een ambtelijke fusie is een samengaan van de ambtelijke organisaties en niet een fusie van de democratisch gekozen gemeenteraden en colleges. Voor

lees verder »

Kamerlid Mei Li Vos in Landsmeer

door Menno Wilmans op 23 februari 2017

In verband met de naderende Tweede Kamerverkiezingen komt Mei Li Vos (PvdA) op zaterdagmiddag 4 maart naar het centrum van Landsmeer. Om de mensen die daar komen winkelen een roos aan te bieden en met hen in gesprek/discussie te gaan. Vanaf twee tot vier uur, in het gebied tussen (en bij) de beide supermarkten van

lees verder »

PvdA Landsmeer stapt uit de coalitie

door Menno Wilmans op 24 november 2016

Afgelopen dinsdag 22 november hebben de PvdA leden op de jaarvergadering ingestemd met een vertrek uit de coalitie van de gemeente Landsmeer. Aanleiding is de koers van het college ondersteund door de coalitie die is ingezet bij de begrotingsvergadering van 10 november. Een koers waar de PvdA fel op tegen is: Niks extra’s doen voor

lees verder »

PvdA keurt de begroting Landsmeer af

door Menno Wilmans op 11 november 2016

Op 10 november 2016 heeft de raad de begroting van de gemeente Landsmeer voor 2017 behandeld. Daarin gaat het college, gesteund door de coalitie, een richting op waar de PvdA Landsmeer fel op tegen is: niks extra’s doen voor de zorg, en zelfs zorggeld dat naar andere zaken stroomt. Deze video wordt verborgen doordat u

lees verder »

College blijft op zak met zorggeld zitten

door Menno Wilmans op 10 november 2016

Bijdrage van de PvdA bij de begroting 2017 tijdens de raadsvergadering van 10 november 2016.   Het gaat financieel goed in de gemeente Landsmeer. De bestemmingsreserves zijn goed gevuld, de algemene reserve heeft een flinke opwaartse beweging gekregen mede dankzij het project in Luyendijk-Zuid en staat nu op 4,2 miljoen euro. Daarnaast valt de septembercirculaire

lees verder »

Zorggeld moet aan zorg worden besteed

door Menno Wilmans op 2 oktober 2016

Onlangs heeft de VVD in Landsmeer gepleit om de 3D-reserves (jeugdzorg, zorg en arbeidsparticipatie) ook te gebruiken voor andere zaken. De PvdA is hier fel op tegen. Wat is er aan de hand: de 3D-reserves hebben een overschot van 1,2 miljoen. Dit komt omdat het College in Landsmeer (net als vele andere gemeentes) de hand

lees verder »

Gemengde gevoelens na perspectiefnota

door Menno Wilmans op 8 juli 2016

Gelukkig dat een half miljoen niet uit de zorgspaarpot wordt gehaald voor andere dingen. Schandalig dat er jaarlijks € 50.000 uit het zorgbudget besteed gaat worden aan andere zaken. Dit is de uitkomst van de raadsvergadering over de perspectiefnota. In deze vergadering heeft de PvdA er fel voor gepleit om het geld dat in de

lees verder »