PvdA Landsmeer


Bestuurlijke toekomst stand van zaken

door Menno Wilmans op 7 mei 2017

We zijn al weer anderhalf jaar verder nadat de raad van Landsmeer het wilsbesluit heeft genomen over de bestuurlijke toekomst. Het wilsbesluit luidt: Een ambtelijke fusie met de gemeentes Wormerland, Oostzaan en Waterland. Een ambtelijke fusie is een samengaan van de ambtelijke organisaties en niet een fusie van de democratisch gekozen gemeenteraden en colleges. Voor

lees verder »

Kamerlid Mei Li Vos in Landsmeer

door Menno Wilmans op 23 februari 2017

In verband met de naderende Tweede Kamerverkiezingen komt Mei Li Vos (PvdA) op zaterdagmiddag 4 maart naar het centrum van Landsmeer. Om de mensen die daar komen winkelen een roos aan te bieden en met hen in gesprek/discussie te gaan. Vanaf twee tot vier uur, in het gebied tussen (en bij) de beide supermarkten van

lees verder »

PvdA Landsmeer stapt uit de coalitie

door Menno Wilmans op 24 november 2016

Afgelopen dinsdag 22 november hebben de PvdA leden op de jaarvergadering ingestemd met een vertrek uit de coalitie van de gemeente Landsmeer. Aanleiding is de koers van het college ondersteund door de coalitie die is ingezet bij de begrotingsvergadering van 10 november. Een koers waar de PvdA fel op tegen is: Niks extra’s doen voor

lees verder »

PvdA keurt de begroting Landsmeer af

door Menno Wilmans op 11 november 2016

Op 10 november 2016 heeft de raad de begroting van de gemeente Landsmeer voor 2017 behandeld. Daarin gaat het college, gesteund door de coalitie, een richting op waar de PvdA Landsmeer fel op tegen is: niks extra’s doen voor de zorg, en zelfs zorggeld dat naar andere zaken stroomt. Deze video wordt verborgen doordat u

lees verder »

College blijft op zak met zorggeld zitten

door Menno Wilmans op 10 november 2016

Bijdrage van de PvdA bij de begroting 2017 tijdens de raadsvergadering van 10 november 2016.   Het gaat financieel goed in de gemeente Landsmeer. De bestemmingsreserves zijn goed gevuld, de algemene reserve heeft een flinke opwaartse beweging gekregen mede dankzij het project in Luyendijk-Zuid en staat nu op 4,2 miljoen euro. Daarnaast valt de septembercirculaire

lees verder »

Zorggeld moet aan zorg worden besteed

door Menno Wilmans op 2 oktober 2016

Onlangs heeft de VVD in Landsmeer gepleit om de 3D-reserves (jeugdzorg, zorg en arbeidsparticipatie) ook te gebruiken voor andere zaken. De PvdA is hier fel op tegen. Wat is er aan de hand: de 3D-reserves hebben een overschot van 1,2 miljoen. Dit komt omdat het College in Landsmeer (net als vele andere gemeentes) de hand

lees verder »

Gemengde gevoelens na perspectiefnota

door Menno Wilmans op 8 juli 2016

Gelukkig dat een half miljoen niet uit de zorgspaarpot wordt gehaald voor andere dingen. Schandalig dat er jaarlijks € 50.000 uit het zorgbudget besteed gaat worden aan andere zaken. Dit is de uitkomst van de raadsvergadering over de perspectiefnota. In deze vergadering heeft de PvdA er fel voor gepleit om het geld dat in de

lees verder »

Meer doen voor zorg

door Menno Wilmans op 7 juli 2016

Bijdrage PvdA Perspectiefnota 2017 De perspectiefnota geef de politiek partijen de gelegenheid om hun visie te delen in de raad. Waar moet het naar toe met onze gemeente, waar gaan we ons geld nuttig aan besteden. Dit is vandaag de kernvraag.  Voor de visie van de PvdA hebben wij de Jaarrekening, de eerste bestuursrapportage, de

lees verder »

Liberalen stellen zich star op bij subsidiebeleid

door Marjan Farjon op 25 juni 2016

Afgelopen donderdag heeft de raad vergaderd over het subsidiebeleid. D66 en de VVD hadden een amendement ingediend dat absoluut niet goed is voor het sociale domein en de opgebouwde samenwerking  in de gemeente en de samenwerkende gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. Gaat Landsmeer in zijn eentje een andere koers varen? Bij de uitgangspunten voor een

lees verder »

De woonvisie moest beter en socialer

door Menno Wilmans op 27 maart 2016

Geen sociale huurwoningen meer in de vrije sector Sociale huurwoningen beter isoleren Weer ondersteuning voor starters om makkelijker een hypotheek krijgen Betere begeleiding van ouderen om door te stromen naar andere woning Dit zijn de punten die de PvdA heeft ingebracht  bij het vaststellen van de woonvisie op 24 maart jongstleden. De woonvisie is op

lees verder »