PvdA Landsmeer


Zorggeld moet aan zorg worden besteed

door Menno Wilmans op 2 oktober 2016

Onlangs heeft de VVD in Landsmeer gepleit om de 3D-reserves (jeugdzorg, zorg en arbeidsparticipatie) ook te gebruiken voor andere zaken. De PvdA is hier fel op tegen. Wat is er aan de hand: de 3D-reserves hebben een overschot van 1,2 miljoen. Dit komt omdat het College in Landsmeer (net als vele andere gemeentes) de hand

lees verder »

Gemengde gevoelens na perspectiefnota

door Menno Wilmans op 8 juli 2016

Gelukkig dat een half miljoen niet uit de zorgspaarpot wordt gehaald voor andere dingen. Schandalig dat er jaarlijks € 50.000 uit het zorgbudget besteed gaat worden aan andere zaken. Dit is de uitkomst van de raadsvergadering over de perspectiefnota. In deze vergadering heeft de PvdA er fel voor gepleit om het geld dat in de

lees verder »

Meer doen voor zorg

door Menno Wilmans op 7 juli 2016

Bijdrage PvdA Perspectiefnota 2017 De perspectiefnota geef de politiek partijen de gelegenheid om hun visie te delen in de raad. Waar moet het naar toe met onze gemeente, waar gaan we ons geld nuttig aan besteden. Dit is vandaag de kernvraag.  Voor de visie van de PvdA hebben wij de Jaarrekening, de eerste bestuursrapportage, de

lees verder »

Liberalen stellen zich star op bij subsidiebeleid

door Marjan Farjon op 25 juni 2016

Afgelopen donderdag heeft de raad vergaderd over het subsidiebeleid. D66 en de VVD hadden een amendement ingediend dat absoluut niet goed is voor het sociale domein en de opgebouwde samenwerking  in de gemeente en de samenwerkende gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. Gaat Landsmeer in zijn eentje een andere koers varen? Bij de uitgangspunten voor een

lees verder »

De woonvisie moest beter en socialer

door Menno Wilmans op 27 maart 2016

Geen sociale huurwoningen meer in de vrije sector Sociale huurwoningen beter isoleren Weer ondersteuning voor starters om makkelijker een hypotheek krijgen Betere begeleiding van ouderen om door te stromen naar andere woning Dit zijn de punten die de PvdA heeft ingebracht  bij het vaststellen van de woonvisie op 24 maart jongstleden. De woonvisie is op

lees verder »

PvdA stemt tegen besluit bestuurlijke toekomst

door Menno Wilmans op 18 december 2015

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de PvdA tegen het wilsbesluit over de bestuurlijke toekomst gestemd. De reden is dat er geen woord in het besluit mocht staan over een mogelijke bestuurlijke fusie (waarbij gemeenteraden en colleges worden samengevoegd). Dit vonden wij samen met het CDA onacceptabel. Uitslag enquête De uitslag van de

lees verder »

Ruimte in de begroting

door Menno Wilmans op 6 november 2015

Bijdrage van de PvdA bij de begroting 2016 op de raadsvergadering van 5 november 2016. De onverwacht hogere uitkering uit het Gemeentefonds leidt in 2016 en de jaren daarna tot een positief resultaat en een begroting die structureel op orde is. Dat is voor de PvdA goed nieuws. Het leidt ook tot de conclusie dat

lees verder »

Moet er een crematorium komen in Landsmeer?

door Menno Wilmans op 19 september 2015

Donderdag 17 september vergadert de raad om tot een oordeel te komen over de komst van een crematorium. Een week later valt de beslissing in de raad. De geschiedenis In 2012 heeft de raad besloten om een onderzoek te starten of er in Landsmeer een crematorium kan komen. Hiermee is er een bal gaan rollen.

lees verder »

Weinig visie van het College in de Perspectiefnota

door Menno Wilmans op 2 juli 2015

Bijdrage PvdA Perspectiefnota 2016 We zijn nu na de verkiezingen een jaar onderweg. Er is veel gebeurd. De veranderde bestuurscultuur in Landsmeer ervaart de PvdA als positief. Zoals in het Coalitieprogramma staat gaat het op de eerste plaats om de inhoud en de inwoners van onze gemeente. Geen in het coalitieoverleg dichtgetimmerde standpunten, maar een

lees verder »

Bestuurlijke toekomst Landsmeer

door Menno Wilmans op 24 januari 2015

Op 22 januari heeft de gemeenteraad vergaderd over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer. Hier leest u de standpunt van de PvdA over de drie vragen: Kan de gemeente Landsmeer op de huidige manier zelfstandig verder? Zo niet, gaan we dan fuseren of samenwerken? En welke (gemeentelijke) partners hebben dan onze voorkeur? Lees ons verhaal over Waarom Amsterdam? En wat

lees verder »